DAO er Danske Anæstesiologers Organisation

 

Danske Anæstesiologers Organisation har til formål at varetage medlemmernes faglige, økonomiske, organisatoriske og kollegiale interesser i det omfang interesserne ikke varetages af en forhandlingsberettiget forening i Lægeforeningen og er forankret i FAS.

 

Enhver læge som er medlem af Lægeforeningen og har opnået tilladelse til at betegne sig som speciallæge i anæstesiologi kan blive medlem.

Årlig generalforsamling finder sted samtidig med DASAIM's årsmøde i november.

Indmeldelse sker ved skriftlig henvendelse til FAS.

Udmeldelse sker ved skriftlig henvendelse til DAOs bestyrelse.