DAO er Danske Anæstesiologers Organisation

Danske Anæstesiologers Organisation har til formål at varetage medlemmernes faglige, økonomiske, organisatoriske og kollegiale interesser i det omfang interesserne ikke varetages af en forhandlingsberettiget forening i Lægeforeningen og er forankret i FAS.

Enhver læge som er medlem af Lægeforeningen og har opnået tilladelse til at betegne sig som speciallæge i anæstesiologi kan blive medlem.

Der afholdes generalforsamling én gang årligt i perioden september-november.

Indmeldelse og udmeldelse sker ved henvendelse til Mie Dam på