Overordnet bestyrelse

Ebbe Rønholm, formand for bestyrelsen, formand for uddannelsesudvalget

Elke Knoke, sekretær, UEMS repræsentant

Grazyna Perko, kasserer

Malene Schou

 

Øvrige medlemmer tilknyttet bestyrelsen

Carl Johan Erichsen (associeret medlem) medlem af bestyrelsen for DASAIM