Næste generalforsamling

Næste generalforsamling bliver  i forbindelse med DASAIMs årsmøde 2016.

Generalforsamlingen finder sted  torsdag 10. november kl. 16.00-17.30.

Generalforsamlingen afholdes på Radisson Blu Scandinavia Hotel, Amager Boulevard 70,

København S

Dagorden:

 

1) Valg af dirigent

1a) Orientering fra FAPS (de skal skynde sig videre)

2) Formandsberetning

3) Beretning fra de nedsatte udvalg

4) Rettidigt indkomne forslag til sagers behandling

5) Aflæggelse af det reviderede regnskab

6) Redegørelse for budget

7) Fastlæggelse af kontingent

8) Valg af bestyrelse (se § 8)

9) Valg af udvalgsmedlemmer

10) Valg af revisorer

11) Eventuelt