Dagsorden for ordinær generalforsamling 9. november 2017

Dagsorden:

1. Valg af dirigent

1. a) information fra bestyrelsesmedlem i FAPS, Niels Henrik Nielsen

2. Formandsberetning

3. Beretning fra nedsatte udvalg

4. Rettidigt indkomne forslag til sagers behandling

5. Aflæggelse af det reviderede regnskab

6. Redegørelse for budget

7. Fastlæggelse af kontingent

8. Valg af bestyrelse (se §8)

9. Valg af udvalgsmedlemmer

10. Valg af revisorer

11.Evt.

Datoer for næste kongres og næste møder

Næste kongres:
21-22 september 2018
Tidspunkt: Fredag d. 21. september kl. 09.00 til lørdag d. 22. september kl. 15.00
Sted: Molskroen Strandhotel, Hovedgaden 31A, Femmøller Strand, 8400 Ebeltoft
Program: Se vedhæftede. Ledsagerprogram følger.
Pris: Fuldt program inkl. ledsager kr. 5.500 – fuldt program uden ledsager kr. 2.900
Tilmelding: Til Grazyna Perko på email grazynaperko@hotmail.com

indbydelse til og program for kongres 2018

Tidspunkt: Fredag d. 21. september kl. 09.00 til lørdag d. 22. september kl. 15.00
Sted: Molskroen Strandhotel, Hovedgaden 31A, Femmøller Strand, 8400 Ebeltoft
Program: Se vedhæftede. Ledsagerprogram følger.
Pris: Fuldt program inkl. ledsager kr. 5.500 – fuldt program uden ledsager kr. 2.900
Tilmelding: Til Grazyna Perko på email grazynaperko@hotmail.com
Tilmelding og indbetaling senest 1. august 2018. Ved tilmelding bedes det anført, hvorvidt der også tilmeldes ledsager.

Program DAO kongres 15.-16. september 2017

Indsendt af annette den tir, 06/06/2017 - 12:47

Program DAO kongres 2017
Fredag 15/9
09.00 - 10.00 Ankomst og morgenkaffe
10.00 - 11.00 Smertebehandling med Naltrexon. Karin Plesner, OUH
11.00 - 11.30 Kaffepause med udstilling
11.30 - 12.30 Undervisning i genoplivning ved hjertestop. Marguerite Ellekvist, RH
12.30 - 13.30 Frokost, udstilling
13.30 - 14.00 Undervisning i genoplivning ved hjertestop. Marguerite Ellekvist, RH
14.00 - 14.30 Nyt om medicinsk cannabis. TBD
14.30 - 15.00 Kaffepause med udstilling

Ordinær generalforsamling 2015

65. ordinære generalforsamling DAO 12. nov. 2015


Sted: Radisson Blu, København


Dagsorden:  

 1. Valg af dirigent
 2. Godk. af ref. fra ordinær GF 14. nov 2014
 3. Godk. af dagsorden
 4. Form. beretning
 5. Beretn fra udv.
 6. Indkomne forslag
 7. Aflæggelse af revideret regnskab
 8. Redgørelse for budget 2016
 9. Fastlæggelse af kontingent
10. Valg af bestyrelse (Karsten er på valg og stopper)
11. Valg af udvalgsmedlemmer
12. Valg af revisorer
13. Evt.