Indbydelse og program DAO kongres 2020

Kære alle,

Hermed fremsendes indbydelse til DAO kongres 2020.

Tidspunkt: Fredag d. 18. september kl. 09.00 til lørdag d. 19. september kl. 14.30

Sted: Comwell Kongebrogården, Kongebrovej 63, 5500 Middelfart

Program: Se vedhæftede.

Pris:
Der betales BÅDE mødeafgift samt betaling for forplejning og overnatning.
· Mødeafgift på 2.000 kr betales til DAO ved tilmelding (se herunder)
· Forplejning og overnatning 2.598 kr betales direkte til Kongebrogården ved afrejsen.

Indbydelse og program kongres 2019

Kære alle,
Hermed fremsendes indbydelse til årets DAO kongres.
Tidspunkt: Fredag d. 13. september kl. 09.00 til lørdag d. 14. september kl. 15.00
Sted: Comwell Kongebrogården, Kongebrovej 63, 5500 Middelfart
Program: Se vedhæftede. Program for ledsagere følger.

Pris:
Der betales både mødeafgift samt betaling for forplejning og overnatning.

Mødeafgift betales til DAO ved tilmelding (se herunder)
· Mødeafgift uden ledsager: 2.000 kr
· Mødeafgift med ledsager: 3.500 kr

Dagsorden for ordinær generalforsamling 9. november 2017

Dagsorden:

1. Valg af dirigent

1. a) information fra bestyrelsesmedlem i FAPS, Niels Henrik Nielsen

2. Formandsberetning

3. Beretning fra nedsatte udvalg

4. Rettidigt indkomne forslag til sagers behandling

5. Aflæggelse af det reviderede regnskab

6. Redegørelse for budget

7. Fastlæggelse af kontingent

8. Valg af bestyrelse (se §8)

9. Valg af udvalgsmedlemmer

10. Valg af revisorer

11.Evt.

Datoer for næste kongres og næste møder

Næste kongres:
21-22 september 2018
Tidspunkt: Fredag d. 21. september kl. 09.00 til lørdag d. 22. september kl. 15.00
Sted: Molskroen Strandhotel, Hovedgaden 31A, Femmøller Strand, 8400 Ebeltoft
Program: Se vedhæftede. Ledsagerprogram følger.
Pris: Fuldt program inkl. ledsager kr. 5.500 – fuldt program uden ledsager kr. 2.900
Tilmelding: Til Grazyna Perko på email grazynaperko@hotmail.com

indbydelse til og program for kongres 2018

Tidspunkt: Fredag d. 21. september kl. 09.00 til lørdag d. 22. september kl. 15.00
Sted: Molskroen Strandhotel, Hovedgaden 31A, Femmøller Strand, 8400 Ebeltoft
Program: Se vedhæftede. Ledsagerprogram følger.
Pris: Fuldt program inkl. ledsager kr. 5.500 – fuldt program uden ledsager kr. 2.900
Tilmelding: Til Grazyna Perko på email grazynaperko@hotmail.com
Tilmelding og indbetaling senest 1. august 2018. Ved tilmelding bedes det anført, hvorvidt der også tilmeldes ledsager.

Program DAO kongres 15.-16. september 2017

Indsendt af annette den tir, 06/06/2017 - 12:47

Program DAO kongres 2017
Fredag 15/9
09.00 - 10.00 Ankomst og morgenkaffe
10.00 - 11.00 Smertebehandling med Naltrexon. Karin Plesner, OUH
11.00 - 11.30 Kaffepause med udstilling
11.30 - 12.30 Undervisning i genoplivning ved hjertestop. Marguerite Ellekvist, RH
12.30 - 13.30 Frokost, udstilling
13.30 - 14.00 Undervisning i genoplivning ved hjertestop. Marguerite Ellekvist, RH
14.00 - 14.30 Nyt om medicinsk cannabis. TBD
14.30 - 15.00 Kaffepause med udstilling