Nyheder

Nyheder

Medlemsmøde 22.5.2016

På mødet blev de annoncerede punkter behandlet og bestyrelsen vil fremadrettet arbejde videre med input fra mødet.
Det blev bla. besluttet at nedsætte ny moderniseringsgruppe, som vil arbejde videre med beskrivelsen af specialet i speciallægepraksis.