Ekstraordinær generalforsamling 2014

Ekstraordinær generalforsamling DAO 9. marts 2014


Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Godk. Af ref. Ord. GF 14. nov. 2013
3. Valg af repr. Til UEMS
4. Fastsættelse af kontingent 2014
5. Aflønning af formand
6. Evt.


Ad 1. Ebbe Rønholt vælges til dirigent og konstaterer, at generalforsamlingen er lovlig indkaldt og beslutningsdygtig.
Ad 2. Ref. Fra DAO-GF 14. nov. 2013 godkendes
Ad 3. Oscar Petring vælges til DAO´s repræsentant i UEMS
Ad 4. Kontingentet fastholdes på kr. 150,- årligt.
Ad 5. Det besluttes, at formanden oppebærer årligt vederlag på kr. 60.000,- med virkning pr. 1. nov. 2013
Ad 6. Karsten Bjerre-Jepsen foreslår, at DAO overvejer kursusaktiviteter. Der er stemning for, at udbuddet er stort og indtil videre ligger bedst i DASAIM-regi.
Formanden har modtaget henvendelse fra risk manager Lene Bjerregård, Region Midt, der ønsker at fremlægge procedurer mm. Vedr. indberetning af utilsigtede hændelser. Procedurerne er velbeskrevne elektronisk, så indtil videre gemmes henvendelsen. Dog overvejes en konsensusdebat/møde om emnet i DAO-regi.


Referent: Søren Clemensen