Ordinær generalforsamling 2015

65. ordinære generalforsamling DAO 12. nov. 2015


Sted: Radisson Blu, København


Dagsorden:  

 1. Valg af dirigent
 2. Godk. af ref. fra ordinær GF 14. nov 2014
 3. Godk. af dagsorden
 4. Form. beretning
 5. Beretn fra udv.
 6. Indkomne forslag
 7. Aflæggelse af revideret regnskab
 8. Redgørelse for budget 2016
 9. Fastlæggelse af kontingent
10. Valg af bestyrelse (Karsten er på valg og stopper)
11. Valg af udvalgsmedlemmer
12. Valg af revisorer
13. Evt.


Ad 1. Thormod LaBianca. Konstaterer GF rettidigt indkaldt jf. lovene.
Ad 2. Ref. GF 12. nov 2015 godkendt
Ad 3. Dagsorden godkendt
Ad 4. Se uds. bilag. Godkendt
Ad 5. Intet
Ad 6. Intet
Ad 7. Det reviderede regnskab godkendt.
Ad 8. Budget godkendt. Ifm. FAPA´s nedlæggelse modtager DAO evt. indestående fra FAPA´s konto. Beløbet skal øremærkes til uddannelse/kongres.
Ad 9. Ingen kontingentændringer
Ad 10. Annette Freydendal-Petersen, Ebbe Rønholm, Søren Clemensen og André Miran vælges. CJE associeres bestyrelsen mhp at sikre kontinuiteten.
Ad 11. Intet
Ad 12. Jeppe Lund og Mogens Hüttel genvalgt MED APPLAUS.

Ad 13. Intet  til referat.
 
Referent: Søren Clemensen