Dagsorden til generalforsamling

Dagsorden til 66. ordinære generalforsamling i DAO

Generalforsamlingen afholdes på Radisson Blu Scandinavia Hotel, Amager Boulevard 70,
København S

10. november 2016, kl. 16.00-17.30
i forbindelse med DASAIM’s årsmøde.

Dagorden:

1) Valg af dirigent
1 a)Orientering fra FAPS (de skal skynde sig videre)
2) Formandsberetning
3) Beretning fra de nedsatte udvalg
4) Rettidigt indkomne forslag til sagers behandling
5) Aflæggelse af det reviderede regnskab
6) Redegørelse for budget
7) Fastlæggelse af kontingent
8) Valg af bestyrelse (se § 8)
9) Valg af udvalgsmedlemmer
10) Valg af revisorer
11) Eventuelt

Annette Freudendal-Pedersen
Formand