Dagsorden for ordinær generalforsamling 9. november 2017

Dagsorden:

1. Valg af dirigent

1. a) information fra bestyrelsesmedlem i FAPS, Niels Henrik Nielsen

2. Formandsberetning

3. Beretning fra nedsatte udvalg

4. Rettidigt indkomne forslag til sagers behandling

5. Aflæggelse af det reviderede regnskab

6. Redegørelse for budget

7. Fastlæggelse af kontingent

8. Valg af bestyrelse (se §8)

9. Valg af udvalgsmedlemmer

10. Valg af revisorer

11.Evt.